RENDE
7 Gazbeton blokların, örmeden kaynaklanan seviye farklılıklarının düzeltilmesi amacıyla kullanılır.
Duvarda ilk sıra örülüp kuruduktan sonra üst sıralara devam etmeden rende ile düzeltme yapılmalıdır.