GÖNYE
8 Gönyeler, gazbeton blokların  doğru şekilde kesilmesi içindir.